kurstyti

kurstyti
abet

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • kurstyti — kùrstyti vksm. Ugni̇̀s nekùrstoma užgę̃sta …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • kurstyti — kùrstyti, o, ė tr. 1. R, K prižiūrėti, kad degtų; dėti į ugnį kuro: Kùrstyk ugnį J. Ugnis dega ir nekurstoma S.Dauk. Juo dega, juo kursto S.Dauk. Kas nū (dabar) bemazgos tėveliams kojeles, kas bekurstys ugnelę, kas belesins margąsias višteles!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • ugnis — ugni̇̀s dkt. Ùgnį kùrti, kùrstyti, įpū̃sti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • šėla — šėlà dkt. Kùrstyti jaunãtvišką šė̃lą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • aidinti — aidinti, ina, ino tr. 1. mėtyti, blaškyti: Pradėjo krėslus iš trobos par langą aidinti Vdk. 2. kurstyti, kelti: Aidino žmones BBMr15,11. Jei tave aidin (paraštėje kibin, ragin) ponas prieš mane, tada teafieravoj strovos afierą BB1Sam26,19.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • aigyti — aigyti, o ( ija), ė ( ijo) tr. Jnšk 1. badyti, daigyti: Vaikas nenustygsta vietoj – juda, kruta, tartum kas jį aigo Ėr. 2. raginti, kurstyti: Atėjo žmogus, aigo ir aigo, kad eičia pas jį Rm. 3. mušti, lupti: Jis gavo aigyti Jnšk. 4. refl. krutėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apkurstyti — apkùrstyti tr. K aplink sukurstyti. kurstyti; apkurstyti; atkurstyti; įkurstyti; iškurstyti; pakurstyti; prakurstyti; prikurstyti; sukurstyti; užkurstyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atkurstyti — atkùrstyti tr. padaryti, kad nebedegtų ar mažiau degtų: Atkùrstyk ugnį, kad nevirtų labai katilas Pc. Atkùrstyk ugnį, kad taip smarkiai nebdegtų Trk. kurstyti; apkurstyti; atkurstyti; įkurstyti; iškurstyti; pakurstyti; prakurstyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atversti — atver̃sti, atver̃čia (àtverčia), àtvertė tr. 1. D.Pošk, Sut, S.Dauk, N, M, L, Š, LzŽ atsukti kita puse, kitu šonu, atristi: Atritu, atverčiu SD217. Atver̃sk akmenį antraip, bene pritiks geriau J. Àtvertė akmenį, apteko [vandeniu] visa apylinkė …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • baudinti — baudinti, ina, ino tr., baũdinti, baudìnti, ìna, ìno raginti, kurstyti: Baudina važiuoti į turgų Krkl. Pradėjo baudinti, ir išejau į Kalvariją Up. Nepradėk vaikus baudinti, paskuo nepasiliks namūs Skdv. Baudìnk ir jįjį, bene važiuos su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • buntavoti — ×buntavoti, oja, ojo (l. buntować) tr. J, buñtavoti, oja, ojo Gs kurstyti, kelti maištą, triukšmauti: Berniokas šeimyną buntavoja, kad neklausytų gaspadoriaus Jnšk. Tą atradome, jog buntavoja žmones ir draudžia duoti donį ciesoriui SE256. | refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”